Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 10. 2022

Učitelji in vodje usposabljanja v spreminjajočem se svetu

Zbirno poročilo s podnaslovom Pridobivanje kompetenc za vključujoče, zeleno in digitalizirano poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) opredeljuje nedavne trende in razvoj politike v Evropi na področju začetnega in stalnega strokovnega razvoja učiteljev in vodij usposabljanja v PIU.

Opozarja na:

  • različne vrste učiteljev in vodij usposabljanja v PIU v Evropi,
  • njihovo razvijajočo se in kompleksno vlogo pri obvladovanju novih tehnologij,
  • podporo ob vključevanju beguncev,
  • prepoznavanju in podpiranju učencev, ki jim grozi predčasno opuščanje izobraževanja, ter razumevanju spreminjajočih se potreb trga dela, da bi učencem omogočili in jih opremili s spretnostmi za prihodnost.
Naslovnica in citat iz publikacije Defining, writing and applying learning outcomes.

Kvalifikacije in možnosti za stalen strokovni razvoj učiteljev in vodij usposabljanj se med državami razlikujejo, izzivi, s katerimi se soočajo oblikovalci politik pri njihovi podpori, pa skupni. Poročilo se zaključuje s ključnimi sporočili za oblikovanje učinkovitih politik v Evropi.

Naj ob izdaji zbirnega poročila opozorimo še na spletno stran (https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/teachers-and-trainers-in-a-changing-world), kjer je objavljenih vseh 29 tematskih poročil (države članice EU ter Islandija in Norveška). Njihov namen je odpraviti vrzeli v informacijah ter prikazati sistematične nacionalne pristope k začetnemu in nadaljnjemu strokovnemu razvoju učiteljev in vodij usposabljanja v PIU v šolah in na delovnem mestu ter priložnosti za ta razvoj.

Poročilo za Slovenijo je objavljeno tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content