Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

9. 10. 2018

Študijski obisk kolegov iz Makedonije

Med 16. in 18. oktobrom bomo na 3-dnevnem študijskem obisku gostili enajstčlansko delegacijo iz Makedonije. Gostje prihajajo iz  makedonskega ministrstva za izobraževanje in znanost (http://www.mon.gov.mk/), centra za vseživljenjsko učenje (http://www.lifelonglearning.mk/), centra za izobraževanje odraslih (http://cov.gov.mk/), centra za izobraževanje in usposabljanje (http://www.csoo.edu.mk/), delavske univerze Strumica in obrtne zbornice iz Skopja (http://zkomora.com.mk/).

Največ pozornosti bomo namenili vrednotenju in priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, informiranju in svetovanju na tem področju ter izkušnjam odraslih (program).

Gostje se bodo v prostorih ACS srečali s predstavniki  našega centra ter MIZŠ, MDDSZ in CPI. Drugi dan je namenjen obisku Velenja, kjer bodo primere dobrih praks predstavili na AZ – LU Velenje. Obisk bomo zaključili na ACS s predstavitvijo dejavnosti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, predvsem kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC).

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content