Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. 9. 2019

Študija o profesionalnem razvoju izobraževalcev odraslih in vlogi programa EU

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je izdal publikacijo z naslovom Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa EU.

Namen študije je prikazati in konceptualizirati profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih ter preučiti vpliv programa EU na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih v Sloveniji.

Avtorja študije sta dr. Borut Mikulec z Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Ana Stanovnik Perčič iz CMEPIUS-a.

Publikacijo sestavljajo trije tematski sklopi:

  • v prvem so prikazane nekatere ključne karakteristike, pomembne za razumevanje sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji;
  • v drugem je prikazana konceptualna opredelitev profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih, podana so izhodišča za razumevanje profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih v kontekstu evropske politike izobraževanja odraslih ter evropskih programov in projektov, prikazane pa so tudi poti, zakonodaja, raziskave ter temeljne vloge, pomembne za razumevanje profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih v Sloveniji;
  • v tretjem sklopu so prikazani rezultati evalvacijske študije o učinkih programa Erasmus+ na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih v Sloveniji, analize učinkov individualne mobilnosti izobraževalcev odraslih na njihov profesionalni razvoj in ugotovitve intervjujev s koordinatoricama programa EU na dveh izbranih ljudskih univerzah o učinkih programa EU (individualna mobilnost, strateška partnerstva) na profesionalni razvoj zaposlenih v organizaciji.

V zaključku študije so povzeti ključni poudarki za razumevanje profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih ter podani razmisleki o vplivu programa EU na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content