Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 2. 2022

Štirje tematski poudarki na portalu EPALE v letu 2022

Področje izobraževanja je izbruh pandemije v začetku leta 2020 zelo prizadel. Učinki so se kazali prav pri vseh generacijah učečih se. Hkrati pa je ta zdravstvena kriza utrla pot novim rešitvam in inovativnim praksam na področju učenja in izobraževanja odraslih.

Na svetovni ravni se je pokazalo, kako nujno je vlagati v oblikovanje učinkovitejših, pravičnejših in prožnejših sistemov učenja. Vlaganje v osebno in poklicno rast ter razvijanje spretnosti je zato neprecenljiva lastnost, saj se moramo posamezniki prilagajati nenehno spreminjajočim se okoliščinam. To nas spodbuja, da cenimo te pridobljene izkušnje in s pomočjo vseživljenjskega učenja preudarno povečamo svoja prizadevanja za doseganje pravičnih, trajnostnih in vključujočih družb.

Prihodnost izobraževanja odraslih je videti bolj obetavna kot kdaj koli prej!

V letošnjem letu bomo na portalu EPALE posvetili posebno pozornost štirim tematskim poudarkom:

 • Mladi odrasli,
 • Inovativni pristopi za revolucijo spretnosti,
 • Učeče se skupnosti in
 • Ustvarjalnost in kultura za socialno vključenost.

Mladi odrasli

Evropa potrebuje vizijo in dejavno sodelovanje vseh mladih, da bi zgradila boljšo prihodnost, ki bo bolj zelena, vključujoča in digitalna. Prav zato namenja EPALE celoten tematski poudarek mladim odraslim, s posebnim poudarkom na starostni skupini od 25 do 30 let. Prav v tej skupini bomo posebno pozornost namenili:

 • medgeneracijskemu učenju, vzpostavljanju partnerstev in socialni vključenosti;
 • razvijanju državljanskih spretnosti kot predpogoja za aktivno udeležbo v družbi;
 • mladim odraslim z nizkimi kvalifikacijami in kako jih opremiti s potrebnimi spretnostmi za rast.

Ta poudarek nam pomaga razmišljati o tem, kako oblikovati pozitiven pristop mladih odraslih k vseživljenjskemu učenju.

Inovativni pristopi za revolucijo spretnosti

Močan nabor znanj in spretnosti posameznikom odpira priložnosti, zagotavlja varnostno mrežo v vedno spreminjajočih se časih in spodbuja vključevanje. Ta poudarek bo zajemal širok niz podtem, kot so:

 • inovativne prakse za izpopolnjevanje in (pre)usposabljanje;
 • prilagojene pobude za razvoj spretnosti;
 • prožne učne poti;
 • zasnova kombiniranega učenja;
 • inovativna orodja za napovedovanje spretnosti.

Ta poudarek bo spodbujal deljenje izkušenj in razmišljanja o razvoju takšnih inovativnih pristopov, ki bodo spremenili izobraževanje odraslih.

Učeče se skupnosti

Učenje poteka v skupnostih, jih gradi in jim pomaga rasti. To zahteva, da izobraževanje poteka tudi v neformalnih učnih okoljih in neformalnih praksah, saj se učenje ne ustavi za zidom, temveč premaguje fizične in ustaljene prostore.

Posebna pozornost bo namenjena naslednjim temam:

 • učeča se mesta;
 • tretji in varni prostori;
 • podeželje;
 • družinski programi opismenjevanja;
 • učeče se skupnosti na delovnem mestu;
 • novo razumevanje učečih se skupnosti v virtualnih, fizičnih in mešanih učnih prostorih;
 • prostovoljci in razvoj skupnosti;
 • pobude, namenjene ranljivim skupinam.

Ta tematski sklop bo raziskoval, kako je mogoče ustvariti vključujoče učne skupnosti v celotnem evropskem prostoru.

Ustvarjalnost in kultura za socialno vključenost

Kulturno izobraževanje, ki spodbuja dialog med kulturami ter podpira krepitev moči posameznika in demokratično zavest odraslih udeležencev izobraževanja, je pomembno gonilo in spodbujevalec socialne vključenosti.

Ta tematski poudarek bo raziskoval:

 • multidisciplinarne kulturne prostore (muzeje, knjižnice, gledališča, pa tudi neformalne prostore, ki so spremenjeni v nove in inovativne učne prostore);
 • ustvarjalna orodja in metodologije za socialno vključenost;
 • učne kulture manj zastopanih skupin (npr. manjšin in podeželskih skupnosti);
 • čustveno inteligenco.

Iskal bo odgovore tudi na vprašanja, kot sta: kako ustvarjalnost v izobraževanju in učenju odraslih povezuje ljudi pri širjenju lepote in občutka pripadnosti, ali pa kako lahko z vseživljenjskim učenjem učinkovito oblikujemo vključujoče in v človeka usmerjene družbe?

Še več pa prinaša spletni dnevnik na portalu EPALE.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content