Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

24. 7. 2019

Srečanje  političnega foruma OZN na visoki ravni o trajnostnem razvoju 2019

Med 9. in 18. julijem je v New Yorku pod pokroviteljstvom Ekonomsko-socialnega sveta potekalo srečanje  političnega foruma Organizacije združenih narodov (OZN) na visoki ravni o trajnostnem razvoju 2019 (HLPF 2019). Na njem države vsako leto pregledajo napredek uresničevanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja za odpravo revščine in povečanje blaginje.

Poleg zasedanj predstavnikov držav članic so ob robu foruma potekali številni spremljevalni dogodki.

Eden takšnih je bil tudi 16. junija. Predstavniki  evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, združeni v mreži Bridge 47, so skupaj z Mednarodnim svetom za izobraževanje odraslih – ICAE organizirali dogodek, s katerim so obeležili pomen cilja SDG 4.7.

Ta nas zavezuje, da do leta 2030 poskrbimo, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content