Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 9. 2023

Spretnosti na prehodu

Publikacija z naslovom Skills in transition:  The way to 2035 obravnava prihodnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, spretnosti in kvalifikacij v Evropski uniji. Analizira trenutno stanje na trgu dela in opredeljuje pomanjkanje znanj in spretnosti.

V poročilu je navedeno, da bo v naslednjih letih večina predvidenih delovnih mest zahtevala visokokvalificirane delavce. Prehod na storitve ter nastajajoče in prihodnje potrebe po kvalifikacijah, povezane z dvojnim prehodom, napovedujejo zaposlovanje visokokvalificiranega kadra do leta 2035. V večini držav članic EU se bo predvidoma zaposlovanje v številnih poklicih s srednjimi in nizkimi kvalifikacijami zmanjšalo. Izjema so nekateri poklici, povezani s storitvami za stranke.

Naslovnica in citat iz Cedefopove publikacije The future of work is learning.

V poročilu je poudarjen pomen digitalnih in zelenih spretnosti pri prehodu v bolj trajnostno gospodarstvo. Na splošno poročilo poudarja potrebo po vseživljenjskem učenju in izpopolnjevanju, s katerim se bo mogoče odzvati na spreminjajoče se zahteve trga dela.

Publikacija vsebuje priporočila za oblikovalce politik, izobraževalce in delodajalce za soočanje z izzivi spreminjajočega se trga dela. Vključuje študije primerov in primere najboljših praks iz različnih držav EU.

Poročilo, ki ga je pripravila skupina Skills intelligence and foresight pri Cedefopovem oddelku za poklicno izobraževanje, usposabljanje in spretnosti, je objavljeno na spletni strani Cedefopa.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content