Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 2. 2022

Sodelujte v javni obravnavi predloga sprememb zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), ki velja od leta 1995, predvideva izjemo, ki omogoča prosto uporabo avtorskih del za namene pouka. Predlog sprememb tega zakona, ki je trenutno v procesu sprejemanja, pa ni v korist vsem ustanovam, ki izobražujejo. Kot izjemo šteje le šole, ki izvajajo pouk, ne zajame pa neprofitnih organizacij, ki izvajajo izobraževanja v javnem interesu, kot so društva, muzeji, knjižnice ipd. Vsem tem grozi plačilo licenčnin in pogajanja z imetniki avtorskih pravic.

Slika prikazuje omejen dostop do avtorskih del.

Problematika je očitno zelo pereča, saj je ZASP-I v javni obravnavi že drugič (vir). Prva obravnava je sprožila burno razpravo, zato so nekatere pripombe že upoštevali, javno obravnavo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) pa podaljšali do 13. februarja 2022.

Komentarje lahko oddate na spletišču e-Uprava.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content