Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 5. 2021

Sodelujte v javnem posvetovanju o evropskem pristopu k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost

Evropska komisija je 1. julija predstavila Evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience). Med 12 akcijami so zapisali tudi  evropski pristop k mikrokvalifikacijam. Z njim se bodo povečale možnosti državljanov za učenje, hkrati pa se bo okrepila vloga visokošolskih ustanov ter ustanov za poklicno izobraževanje in usposabljanje v vseživljenjskem učenju.

Evropska komisija je 20. aprila 2021 začela 12-tedensko javno posvetovanje o evropskem pristopu k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost.

V okviru javnega posvetovanja želi zbrati mnenja za skupno opredelitev mikrokvalifikacij, standardov Evropske unije (EU) za kakovost in preglednost ter nadaljnjih ukrepov za sprejem na institucionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

Javno posvetovanje bo trajalo do 13. julija 2021. Podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Sodelujte v javnem posvetovanju in povejte svoje mnenje!

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content