Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 8. 2023

Sklepi Sveta EU o nadaljnjih ukrepih za uresničitev avtomatičnega vzajemnega priznavanja kvalifikacij

V Uradnem listu Evropske unije so bili 26. maja letos objavljeni Sklepi Sveta o nadaljnjih ukrepih za uresničitev avtomatičnega vzajemnega priznavanja kvalifikacij v izobraževanju in usposabljanju (2023/C 185/10).

Dokument, ki nadgrajuje Priporočila Sveta z dne 26. novembra 2018, poudarja trdno politično zavezanost Sveta Evropske unije za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

Avtomatično vzajemno priznavanje kvalifikacij in izidov iz učnih obdobij v tujini vidijo kot ključno za spodbujanje učne mobilnosti in lajšanje enakega dostopa do izobraževanja ter usposabljanja v EU. Da bi to dosegli, Svet priporoča državam članicam sprejetje potrebnih ukrepov za uvedbo avtomatičnega priznavanja na visokošolski ravni in bistven napredek pri zagotavljanju avtomatičnega priznavanja kvalifikacij na ravni višjega sekundarnega izobraževanja in usposabljanja.

Besedni oblak iz besed, ki sestavljajo povzetek Sklepov Sveta EU.

Uspešni ukrepi za avtomatično priznavanje bodo odvisni od povečanja preglednosti, zaupanja in sodelovanja med državami članicami. Ključno vlogo pri uvajanju avtomatičnega priznavanja v visokošolskem izobraževanju ima Mreža nacionalnih informacijskih centrov za priznavanje visokošolskih diplom (NARIC).

Sklepi pozivajo države članice, naj si prizadevajo za avtomatično vzajemno priznavanje kvalifikacij in izidov iz učnih obdobij v tujini ter uporabijo ustrezna orodja in pobude EU za podporo teh prizadevanj. Med njimi sta program Erasmus+ in evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK), ki pomaga pri izboljševanju preglednosti, primerljivosti in prenosljivosti kvalifikacij.

Svet države članice tudi poziva, naj okrepijo prizadevanja za uresničitev priporočila iz leta 2018 in zagotovijo podporo visokošolskim ustanovam pri uvedbi avtomatičnega vzajemnega priznavanja. Prizadevati si morajo za vzpostavitev kulture zaupanja in preglednosti med deležniki ter olajšati digitalizacijo in uporabo digitalnih orodij za preverjanje kvalifikacij in preprečevanje goljufij.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content