Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 10. 2021

Septembrska izdaja ALADIN Online Alert

Nova številka ALADIN Online Alert izpostavlja nekaj zanimivih publikacij. Izdal jih je Unescov Inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) in so prosto dostopne na spletu. 

Globalni okvir za temeljne spretnosti za življenje in delo v 21. stoletju je razvila Mednarodna organizacija dela (ILO). Avtorji so se osredotočili na spretnosti za uspešno delovanju na trgu dela in v vsakdanjem življenju, saj so tesno prepletene. Celovit pregled zgodovine, politik, teorije in prakse ter pedagoških pristopov k izobraževanju v zaporih je dostopen v angleškem in francoskem jeziku. Zanimiv je tudi priročnik o temeljnih spretnostih za razvojno naravnane skupnosti, ki po korakih usmerja k oblikovanju skupnostnega pristopa k učenju. Ogledati si je mogoče tudi utrinke, ki so nastali med soočanjem učečih se mest z epidemijo. Referenčni okvir za socialne in državljanske spretnosti v neformalnem izobraževanju je rezultat dela mednarodne fokusne skupine. Primeri vključujočih pristopov k bralni pismenosti in razvoju spretnosti v različno razvitih državah so objavljeni v Unescovi publikaciji.

Kolaž slik, ki prikazuje vsebino 115. številke glasila CEDEFOP Newsletter.

ALADIN Online Alert vabi tudi k pregledu objav v stalnih rubrikah Izobraževanje odraslih, Pismenost odraslih, Vseživljenjsko učenje ter Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Pregled je dostopen na spletu, kjer se lahko na publikacijo naročite.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content