Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

31. 12. 2020

Rezultati skupne mednarodne raziskave o politiki in praksi kariernega svetovanja v pandemiji

V luči naraščajočega negativnega vpliva pandemije covid-19 na nacionalne trge dela ter življenje in preživetje ljudi je vloga kariernega svetovanja vedno pomembnejša za posameznike, družine, skupnosti, delovno silo, delodajalce in družbo.

Poročilo z naslovom Career guidance policy and practice in the pandemic temelji na skupni mednarodni raziskavi. Njen namen je bil zagotoviti pregled prilagajanja in obvladovanja politik, sistemov in storitev kariernega svetovanja po razglasitvi svetovne pandemije covid-19 marca 2020.

Učinkovito karierno svetovanje pomaga posameznikom, da izkoristijo svoj potencial, gospodarstva postanejo učinkovitejša, družbe pa pravičnejše. Ljudem zagotavlja osebne, nepristranske in pravočasne informacije ter podporo pri sprejemanju pomembnih odločitev v njihovem življenju. Deluje kot mazivo za razvoj in negovanje človeškega talenta za spodbujanje inovacij, ustvarjalnosti in konkurenčnosti. Pomaga pri izvajanju vseživljenjskih pristopov k učenju in aktivnih pristopov k vključevanju in prehodu na trg dela.

(iz skupne izjave Investing in career guidance)

Ta raziskava sledi skupni izjavi Medagencijske delovne skupine za učenje na delovnem mestu (IAG-WBL), ki spodbuja vlade k vlaganju v karierno svetovanje (Investing in career guidance), objavljeni decembra 2019, in predstavlja pomemben precedens v mednarodnem sodelovanju.

Raziskava, ki se je začela 8. junija in se je zaključila 3. avgusta 2020, je vključevala raziskovanje politik, sistemov in praks v okviru zgodnje faze vladnih odzivov na pandemijo.

Skušala je odgovoriti na vprašanji:

  • v kolikšni meri so pandemija in njene družbene posledice sprožile razpravo o reformi kariernega svetovanja in
  • kakšna je vloga kariernega svetovanja pri ukrepih za okrevanje po pandemiji.

Obravnavala je tudi podporno vlogo mednarodnih in donatorskih organov.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content