Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 9. 2019

Raziskava TALIS 2018 analizira profesionalni razvoj pedagoških delavcev

Ali učitelji pri poučevanju uporabljajo več tradicionalnih metod kot v preteklem letu? Se počutijo pripravljene, ko začnejo poučevati? Katerih izobraževalnih programov se udeležujejo in kako to vpliva na njihovo delo? Kako v svojo pedagoško prakso vključujejo znanja in spretnosti?

To so vprašanja, na katera je osredotočena raziskava TALIS. Analizira tudi profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Svoje odgovore so podali tako učitelji kot ravnatelji. 

Najnovejša mednarodna raziskava o učiteljskem osebju in učenju (TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners) je opozorila na potrebo učiteljev in učiteljic po usposabljanju za boljše reševanje perečih vprašanj, kot so uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, poučevanje učencev in učenk s posebnimi potrebami ter poučevanje v večkulturnih razredih. Oblikovalcem šolskih politik ponuja nekaj predlogov za krepitev znanja in spretnosti, s čemer OECD spodbuja profesionalizacijo pedagoških delavcev.

Tiskana verzija je na voljo v Knjižnici ACS, elektronska na spletni strani OECD, ki je opravila raziskavo. Rezultati raziskava in ostala gradiva v slovenščini so dostopni na spletni strani Pedagoškega inštituta.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content