Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 5. 2024

Prva letošnja številka Sodobne pedagogike o skupnostni in inkluzivni naravnanosti vzgoje in izobraževanja

Aktualna izdaja osrednje slovenske revije, namenjene pedagogiki, išče odgovore na vprašanje, kakšen naj bo učitelj prihodnosti. Avtorji prispevajo svoje kritične premisleke o prenovi slovenskega izobraževanja.

V zadnjem letu se je Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije odzvala na aktualno prenovo vzgoje in izobraževanja z organizacijo posveta o potrebi po novi reformi tega sistema. Predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar, je reviji Sodobna pedagogika podelila red za zasluge za njen prispevek k razvoju pedagogike kot znanstvene vede.

Naslovnica Sodobne pedagogike 1/2024 s citatom iz uvodnika: Skupna poanta prve letošnje številke Sodobne pedagogike je tako poudarek na delovanju šole kot skupnosti in šole v skupnosti.

Vsebina tokratne številke se osredotoča na teoretične razprave in empirične raziskave, ki oblikujejo vizijo sistema vzgoje in izobraževanja v prihodnje. Prispevki poudarjajo vrednote, kot so dostopnost, pravičnost, inkluzivnost, skupnostna naravnanost in kakovost izobraževanja. Poudarjeno je tudi, da sta ključna za uspeh sistemskih rešitev ustrezno izobraževanje in profesionalni razvoj pedagogov.

Številka vsebuje tudi razprave o didaktičnih pristopih, vlogi šole pri razvoju socialnih odnosov, prenovi osnovne šole, izobraževanju bodočih učiteljev ter izzivih inkluzivne vzgoje. Skupna tema številke je poudarek na delovanju šole kot skupnosti in potrebi po konceptualni in izvedbeni jasnosti sistemskih rešitev.

Tematika te številke je zelo uporabna tudi za izobraževalce odraslih. Tiskano izdajo dobite v Knjižnici ACS, na zahtevo vam pošljemo posamezni članek v elektronski obliki.

Napovedujejo pa že naslednjo številko. V njej bodo objavljeni vsi članki, ki v to tematsko številko zaradi preobsežnosti niso bili vključeni. Prva številka letnika 2024 bo ponudila priložnost tudi za objavo odzivov, polemik in novih člankov.

 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content