Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 5. 2023

Prva letošnja številka Andragoških spoznanj o vključevanju, učenju tujih jezikov in evalvacijah študijskih programov

Šest prispevkov tokratne številke Andragoških spoznanj, kot je navedeno v uvodniku, tokrat ni vezanih na skupno temo. Kljub temu lahko rečemo, da imajo skupno rdečo nit – prihodnost izobraževanja in usposabljanja v smislu vključevanja oseb s posebnimi potrebami, učenja tujih jezikov, učenja na delovnem mestu in sprememb v zunanjih evalvacijah visokošolskega študija.

Monika Govekar Okoliš, Nina Breznikar in Katja Jeznik so pripravile obsežno oceno letošnjih Pedagoško-andragoških dni.

Naslovnica in citat iz 1. številke Andragoških spoznanj 2023.

Med ocenami knjig najdemo recenzijo zbornika Sto.let.je znanja, ki ga je izdala Zveza ljudskih univerz Slovenije. Prispevek je pripravila mag. Nada Žagar, dolgoletna direktorica ZIK Črnomelj. Nina Vodopivec se v svoji recenziji osredotoča na letos izdano knjigo Prehodi od izobraževanja na trg dela: poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela (Barbara Samaluk, Založba Univerze v Ljubljani).

Tiskano različico lahko dobite v Knjižnici ACS, vsi prispevki pa so tudi prosto dostopni na spletu.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content