Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 7. 2018

Projekt CIA2SFM se izteka

V začetku junija je bilo v Zagrebu zaključno, šesto partnersko srečanje v projektu Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM). Na njem smo ovrednotili projekt, se pripravili na zaključno konferenco, ki je bila naslednji dan, in zastavili nadaljnjo uporabo rezultata projekta: e-učilnice.

Ključne učne izkušnje smo sosedje, delno raziskovalne in delno razvojne institucije (hrvaški koordinator CFRI in partner IRMO, predstavnika Avstrije – BOKU in BFW – ter tri slovenske ustanove – GIS, ZGS in ACS; predstavljene so na projektni spletni strani), pridobili zlasti na andragoškem področju (npr. kako pripraviti spletno učilnico, motivirati udeležence, pridobiti tutorske izkušnje). Vsebina spletne učilnice je bila v podrejeni vlogi, saj so bila zanjo prirejena že obstoječa učna gradiva partnerjev.

Kljub velikemu zanimanju za nastalo orodje zlasti s strani ustanov, katerih poslanstvo je delo z odraslimi, njihovim poklicnim usposabljanjem in usmerjanjem gospodarjenja z gozdom (za Slovenijo najobilnejšim naravnim virom), smo na zaključnem srečanju razpravljali tudi o ovirah za njeno nadaljnjo uporabo, npr. o omejeni razpoložljivosti tutorja (časovne omejitve, neznanje partnerskih jezikov). Dostop do gradiv je prost, saj je bilo učno okolje razvito z javnimi sredstvi. Zagotovljeno je celo sedemletno vzdrževanje.

Rezultat projekta je torej zanimiv ne le za partnerske ustanove, ampak precej širše, zlasti v luči tem kot so: trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, delo z lastniki gozdov, ki jih je skoraj polovica slovenskega prebivalstva, ter novih dejstev, na katere se izobraževalci odraslih šele pričenjamo odzivati (npr. klimatske spremembe). Koordinator prevzema odgovornost za spletne medije, diseminacijo pa bomo nadaljevali projektni partnerji glede na nadaljnjo uporabo rezultatov projekta. Možna je celo njihova komercializacija, o čemer še pred iztekom projekta pričakujemo podrobnejša navodila pristojne nacionalne agencije, da bo upoštevan tudi pravni okvir za avtorske pravice.

Z evropskimi sredstvi smo torej spoznali nove možnosti ter predstavili potencial in prakso študijskih krožkov sosedom. Kljub začetnim dvomom MIZŠ o primernosti teme za ACS je z vsebino napolnjeno izobraževalno orodje bilo ob pilotnem testiranju tudi doma zelo dobro sprejeto. Potencial omogoča tudi nove medsektorske povezave in – ob primerni kadrovski in materialni podpori – dodatne učinke ter nov razvojni cikel.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content