Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 2. 2024

Priročnik za podporo razvoju kompetenc za trajnostnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Na Centru RS za poklicno izobraževanje so izdali priročnik z naslovom Na poti k trajnostnim izdelkom oz. storitvam.

Namenjen je izobraževalcem, ki lahko iz njega izberejo vsebine za učeče se na poti k trajnostnosti. Razvili so model za načrtovanje ali analizo izdelka oz. storitve z vidika trajnostnosti, ki je lahko uporaben za vsakogar.

Naslovnika priročnika s citatom iz uvoda publikacije: »Model za načrtovanje ali analizo izdelka oz. storitve (v nadaljevanju: model) z vidika trajnostnosti, ki ga predstavljamo v tem priročniku, je lahko uporaben za vsakogar, saj smo vsi uporabniki oz. potrošniki izdelkov ali storitev. Vprašanja, ki smo jih pripravili v okviru modela, nas spodbujajo k razmisleku ali nadaljnjemu raziskovanju, koliko oz. na kakšen način so izdelki ali storitve trajnostni. Pomembno je, da si ta vprašanja zastavljajo tudi proizvajalci, trgovci, izobraževalci, mentorji v podjetjih, učeči se in vsi preostali členi naše družbe.«

Ob priročniku so pripravili tudi didaktični pripomoček oz. slikovni prikaz modela za načrtovanje ali analizo izdelka oz. storitve, ki je učečim se in tudi izobraževalcem v pomoč pri načrtovanju ali analiziranju izdelkov oz. storitev z vidika trajnostnosti.

Priročnik je nastal v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content