Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 7. 2022

Priporočilo za spodbujanje učenja za zeleni prehod in trajnostni razvoj

Svet EU je 16. junija sprejel priporočilo, ki državam članicam svetuje, naj spodbujajo in podpirajo politike in programe učenja za zeleni prehod in trajnostni razvoj. To je ključnega pomena za to, da bodo učeči se vseh starosti pridobili znanje za bolj trajnostno življenje in spretnosti, potrebne na spreminjajočem se trgu dela, ter da bodo zmožni ukrepati za trajnostno prihodnost.

Državam članicam med drugim priporoča, da:

  • uvedejo učenje za zeleni prehod in trajnostni razvoj kot eno od prednostnih področij v politikah in programih izobraževanja in usposabljanja;
  • zagotovijo priložnosti za učenje v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju;
  • podpirajo in krepijo poučevanje in učenje za zeleni prehod in trajnostni razvoj z zagotavljanjem infrastrukture, digitalnih orodij in virov ter gradijo zlasti na novem evropskem kompetenčnem okviru za trajnostni razvoj (GreenComp);
  • zagotavljajo na dejstvih temelječe in dostopne informacije o podnebni in okoljski krizi ter krizi biotske raznovrstnosti in njenih dejavnikih;
  • pomagajo izobraževalcem pri sodelovanju v programih strokovnega razvoja, povezanih s trajnostnim razvojem.

V številnih državah je učenje za trajnost vključeno v politike, strategije in učne načrte. Vendar pa izobraževalci potrebujejo dodatno ciljno usmerjeno podporo, strokovno znanje in priložnosti za usposabljanje, da bi načela zelenega prehoda in trajnostnega razvoja vključili v svoje prakse poučevanja in usposabljanja.

Priporočilo Sveta z dne 16. junija 2022 o učenju za zeleni prehod in trajnostni razvoj (2022/C 243/01) je bilo 27. junija 2022 objavljeno V Uradnem listu Evropske unije. V njem sta bili objavljeni še:

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content