Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2023

Prijavite se na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024

Na spletni strani MVI je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024.

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Javni razpis zajema:

  • izvedbo splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira ACS, izvedenih 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024;
  • dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024;
  • izvedbo dejavnosti Parade učenja – dneva učečih se skupnosti, celodnevnega dogodka na javnem mestu;
  • koordinacijo podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2024 in
  • nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih, ki bodo izvedene od 1. 1. 2024 do 15. 11. 2024, kot so: organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj, mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih, strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ter novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.
Slika puzzl.

 

Na voljo je 1.012.500,00 EUR. Končno število sofinanciranih dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu.

Rok za prejem ponudb je 19. januar 2024 do 12. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 131/2023, besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija pa sta na voljo na spletni strani Ministrstva.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto (T: 01 4005 386) vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content