Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 1. 2024

Predstavljamo dve publikaciji združenja EAEA

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je je izdalo dve publikaciji o izobraževanju odraslih in zelenem prehodu. Prva prav s tem naslovom (Adult Learning and the Green Transition) je publikacija o nagradi EAEA Grundtvig Award 2023.

EAEA vsako leto nagrajuje inovacije in odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih. Z nagrado Grundtvig združenje EAEA zbira primere odličnih praks in ustvarjalne in neobičajne rezultate, ki ustvarjajo spremembe, prinaša nova partnerstva in povezave, predstavlja nove metodologije in razumevanje tega, kako lahko delujemo na področju izobraževanja odraslih.

Resnični in opazni učinki podnebnih sprememb in degradacije okolja povečuje neposredne in prihodnje grožnje ne le za gospodarstvo kot celoto, temveč tudi skupnosti, državljane in kmete. Te eksistenčne krize neposredno vplivajo tudi na izobraževanje odraslih. In prav izobraževanje lahko prispeva k izboljšanju teh kriz. Zato je EAEA izbralo izobraževanje odraslih in zeleni prehod kot letno temo za nagrade Grundtvig v letu 2023.

 

Naslovnica publikacije Adult Learning and the Green Transition s citatom iz uvoda: »Z nagrado je EAEA želela izpostaviti pobude, ki podpirajo nadnacionalni pristop in/ali se osredotočajo na skupne dejavnosti zagovorništva, spodbujajo transformativno učenje odraslih za zelene in trajnostne spremembe, gradijo partnerstva za zeleni prehod, krepijo zmogljivosti za okolju prijaznejše izobraževanje in učenje odraslih, prispevajo k ciljem EU na področju zelenega prehoda, dosegajo zainteresirane strani in gradijo nove mreže in/ali vplivajo na politiko na nacionalni ravni.«

Razpis je bil objavljen v dveh kategorijah:

  • nadnacionalne pobude in
  • lokalne/regionalne/nacionalne pobude.

Zmagovalec v prvi kategoriji je bil projekt Gradnja zelenih veščin za krožno gospodarstvo. V drugi kategoriji je zmagal projekt o ekonomskem opolnomočenju žensk v Shirak in Gegharkunik Marzes, ki ga je izvedel Green Lane iz Armenije.

Če želite izvedeti več o zmagovalcih in nominirancih leta 2023, vabimo k branju publikacije.

Druga publikacija, ki jo predstavljamo, je informativni dokument z naslovom A greener future: voices of learners and educators in green transition (Bolj zelena prihodnost: glasovi učencev in vzgojiteljev v zelenem prehodu).

Naslovnica publikacije A greener future: voices of learners and educators in green transition s citatom: »"Prihodnost pripada vsem nam." Tako se glasi uvodna izjava vzgojiteljev, ki vodijo delavnice v skupnosti na jugu Haaga. Po besedah enega od njih, s katerim smo se pogovarjali, je pomembno učencem poudariti, da to ni mnenje, temveč dejstvo., Vsakdo, ne glede na starost, spol ali izvor, lahko sodeluje pri oblikovanju prihodnosti. Ko razpravljamo o glavnih političnih načrtih – od ciljev trajnostnega razvoja do evropskega zelenega dogovora ali evropske agende za spretnosti – pa lahko zlahka spregledamo glasove tistih, katerih življenja in skupnosti so najbolj prizadete zaradi številnih kriz, s katerimi se sooča Evropa.«

S to publikacija združenje EAEA zaključuje delo o izobraževanju odraslih in zelenem prehodu v letu 2023. V njej predstavljajo poglede odraslih udeležencev izobraževanja, izobraževalcev in organizatorjev skupnosti v Evropi. Publikacija temelji na pogovorih iz podkasta EAEA Beyond Learning, posnetih v različnih učnih okoljih – centrih za izobraževanje odraslih, skupnostnih prostorih, mestnih vrtovih in muzejih – ter na rezultatih letne konference EAEA o izobraževanju odraslih in zelenem prehodu, ki je potekala 7. junija v Zagrebu. Raziskuje motivacijo učencev za vključevanje v zeleni prehod, in vrednote, ki jih vidijo v njegovem bistvu. Dokument se zaključuje z vrsto priporočil in številnimi viri.

Vabimo k branju.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content