Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 4. 2020

Predstavitev 2. dela rezultatov raziskave TALIS 2018

V drugi polovici marca je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) objavila rezultate 2. dela mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS (Teaching and Learning International Study), ki predstavlja enega od načinov vključevanja glasu učiteljev in ravnateljev v procese priprave izobraževalnih politik. Tiskovne konference so do nadaljnjega odpovedane, rezultati pa so v strnjeni obliki prikazani na spletni strani Pedagoškega inštituta.

 V raziskavi so sodelovali učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, nekatere rezultate in spoznanja pa je nedvomno mogoče razumeti širše – tudi skozi oči izobraževalcev odraslih oziroma pedagoškega poklica na splošno.

Večina slovenskih učiteljev in ravnateljev  je zadovoljnih v svojem poklicu in na delovnem mestu, nekoliko manj so zadovoljni s plačo. Njihova ocena razvitosti kulture sodelovanja je višja od povprečja OECD. Tako učitelji kot ravnatelji menijo, da lahko sodelujejo pri procesih na šoli. Timsko (medpredmetno) sodelovanje med učitelji v posamezni šoli se krepi, manj je sodelovanja med šolami. Povratne informacije o kakovosti njihovega dela , pridobljene iz različnih virov, učiteljem pomagajo k izboljšanju kakovosti dela v razredu. Kar 81 % vprašanih ravnateljev (v Sloveniji in OECD) meni, da učitelji od učencev pričakujejo dobre učne rezultate.

Slovenski učitelji poročajo o visoki ravni stresa in nadpovprečnem obsegu administrativnega dela. Ocenjujejo, da je treba več pozornosti nameniti ugledu učiteljskega poklica in zelo nizko vrednotijo svoj vpliv na oblikovanje izobraževalni politik.

O prvem delu raziskave smo pisali v septembrski številki lanskih e-Novičk. Celotno publikacijo v slovenščini si je mogoče ogledati na spletu, tiskano pa, ko se sprostijo poti, pričakujemo tudi v Knjižnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content