Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 1. 2022

Predlog ReNPIO 2022–2030 mora sprejeti le še Državni zbor RS

Vlada je na svoji 108. redni seji, ki je bila 23. decembra 2021, določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO 2022–2030). Predložila ga je v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vizija resolucije je, da bodo imeli odrasli prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje.

Cilji, ki jih zasleduje ReNPIO 2022-2030, so:

  • povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje,
  • zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih,
  • zvišati izobrazbeno raven odraslih,
  • povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe trga dela,
  • okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih ter
  • izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.

Z uresničevanjem ciljev in ukrepov ReNPIO 2022–2030 želijo do leta 2030 odpraviti razvojne zaostanke, zlasti na področju ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter poklicnih zmožnosti odraslega prebivalstva, izobrazbene ravni in vključenosti v vseživljenjsko učenje.

Več lahko preberete v novici na spletni strani MIZŠ.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content