Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. 2. 2024

Povabilo na zaključni dogodek projekta ReachOut

V četrtek, 15. februarja 2024, organiziramo zaključni dogodek projekta Erasmus+ ReachOut (2022–2024) z naslovom Habitus senzibilno svetovanje in terensko delo.

Namen dogodka je predstaviti ključne dosežke projekta ter jih skozi razpravo z udeleženci aplicirati v svetovalno prakso v Sloveniji.

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi rezultatov projekta, ki se osredotoča na zagotavljanje večjega dostopa do svetovanja in izobraževanja zaposlenim odraslim iz depriviligiranih okolij. V drugem delu dogodka pa bomo z udeleženci izmenjali izkušnje in poglede v dveh skupinah:

  • kaj lahko kot svetovalci naredimo na tem področju (1. skupina) in
  • kaj kot nosilci politik oziroma odločevalci na strateški ravni (2. skupina).

Delo v skupinah bosta vodili sodelavki ACS, ki sta bili vključeni v projekt: Urška Pavlič (1. skupina) in mag. Tanja Vilič Klenovšek (2. skupina).

Pasica za zaključni dogodek mednarodnega projekta YouthReach.

Na dogodek vabimo vse, ki se pri svojem delu srečujete s skupino zaposlenih iz depriviligiranih okolij in/ali se strokovno ukvarjate z različnimi vidiki svetovanja in terenskega dela, z razvojem svetovanja in  zagotavljanja pogojev za njegovo delovanje.

Dogodek bo potekal v prostorih Andragoškega centra Slovenije, med 10. in 13. uro. Število mest je omejeno.

Več informacij o dogodku najdete v vabilu s programom.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content