Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 3. 2019

Poročilo o vključevanju prosilcev za azil in beguncev v visoko šolstvo v Evropi

Namen poročila, ki so ga načrtovali v času begunske krize, je bil oceniti, kako so se nacionalni sistemi izobraževanja zmožni odzvati na potrebe prosilcev za azil in beguncev v visokem šolstvu. Čeprav so bili mnogi prosilci za azil ali begunci pred odhodom od doma vključeni v visoko šolstvo, to še ne pomeni, da so se ali se bodo zlahka vključili in nadaljevali izobraževalno pot v državi gostiteljici. 

Kratko poročilo je sestavljeno iz dveh delov: v prvem je predstavljen izbor kazalnikov s področja migracijskih tokov, ki omogoča umestitev poročila v širši kontekst, v drugem pa je zbran pregled politik, strategij in ukrepov za vključevanje prosilcev za azil in beguncev v visoko šolstvo v evropskih državah.

Čeprav večina držav še ni razvila specifične politike na tem področju, v nekaterih sistemih najdemo primere dobrih praks na področju vrednotenja in priznavanja izobraževanja (v primerih, ko kandidati nimajo potrebne dokumentacije), podpore pri učenju jezika države gostiteljice, finančne podpore in svetovanja.

Publikacija je na voljo v Knjižnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content