Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 1. 2022

Poročilo o socialno-ekonomskih vidikih trajnostnega razvoja

V poročilu z naslovom EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development so obravnavane dejavnosti, ki jih izvajajo in/ali načrtujejo članice mreža agencij Evropske unije za znanstveno svetovanje (EU-ANSA) v zvezi s trajnostnim razvojem in elementi evropskega zelenega dogovora od maja 2020.

Mrežo EU-ANSA sestavljajo tehnične in regulativne agencije, ki zagotavljajo znanstveno svetovanje oblikovalcem politik EU. To kratko poročilo je bilo pripravljeno z namenom prikazati, kako agencije, ki so članice EU-ANSA, obravnavajo temo družbeno-ekonomskih učinkov trajnostnega razvoja in kako bi njihovo zbrano strokovno znanje lahko podprlo izvajanje evropskega zelenega dogovora.

Rezultati temeljijo na odgovorih v dveh raziskavah, ki sta potekali med članicami agencije EU-ANSA. Najbolj raziskana področja so gospodarstvo, zaposlovanje, spretnosti in usposabljanje, neenakosti med spoloma, zdravje in varnost, socialni vidiki (kot so prikrajšane ali ranljive skupine), vloga predpisov in socialni dialog.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content