Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 4. 2021

Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi

Center za poklicno izobraževanje (CPI) je sredi aprila na svoji spletni strani objavil Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. Nastalo je kot zaključna aktivnost po opravljenih študijskih obiskih šestih evropskih držav: Avstrije, Finske, Madžarske, Nizozemske, Nemčije in Hrvaške, katerih namen je bil vpogled, analiza in razprava s strokovnjaki o možnostih in mejah zastavitve spremljanja zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI).

Poročilo v uvodu pojasni razloge za spremljanje stanja na področju PSI, v nadaljevanju pa na kratko povzema bistvene značilnosti spremljanja zaposljivosti oziroma nahajanja absolventov PSI v omenjenih šestih evropskih državah. V zaključku povzame še ugotovitve za Slovenijo pri spremljanju absolventov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Poročilo je nastalo v projektu EQAVET za obdobji 2017–2019 in 2019–2021, ki ga CPI izvaja kot EQAVET Nacionalna referenčna točka.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content