Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 5. 2021

Poročilo o državljanstvu in vseživljenjskem učenju za leto 2020

Pregled državljanstva in vseživljenjskega učenja 2020 (The Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020) je poročilo fundacije SOLIDAR, ki letno spremlja razvoj politik tako na nacionalni kot evropski ravni na področju doseganja spretnosti za aktivno sodelovanje v družbi z vseživljenjskim učenjem.

Letošnji Pregled, ki je izšel v začetku aprila, nosi podnaslov Državljanske kompetence in vseživljenjsko učenje za zelene in digitalne prehode: Ali je Evropa pripravljena?

Poročilo obravnava odzive na izzive minulega leta: pandemijo COVID-19, podnebne spremembe in hiter proces digitalizacije. Ocenjuje politike in predstavlja najboljše prakse organizirane civilne družbe, hkrati pa preiskuje digitalne, zelene in državljanske kompetence Evropejcev ter vlogo ponudnikov neformalnih in priložnostnih izobraževanj pri spodbujanju le-teh prek partnerstev na ravni skupnosti.

Pregled temelji na podatkih iz poročil devetih držav: Estonije, Francije, Hrvaške, Italije, Poljske, Severne Makedonije, Srbije, Španije in Švedske.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content