Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 7. 2018

Poročilo EAEA o izobraževanju odraslih v Evropi 2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je v začetku julija objavilo poročilo o izobraževanju odraslih v Evropi s poudarkom na pogledu civilne družbe. Dokument izhaja iz raziskave, v kateri Slovenija ni sodelovala. Eno temeljnih področij, zajetih v vprašalniku, je vpliv različnih evropskih in mednarodnih pobud in strategij: EPUO (2011), Poti izpopolnjevanja (2016), Cilji trajnostnega razvoja ZN (2015) in GOAL.

Poleg jezikovnih tečajev ostajajo begunci eno ključnih področij dela članov. Večji pomen pridobivajo poklicno usposabljanje, družinsko učenje, krepitev državljanskih kompetenc in medkulturno učenje. Skladno s pobudo Poti izpopolnjevanja mnoge organizacije navdušujejo javnost za izobraževanje, pridobivajo nove učeče se posebno med ranljivimi skupinami. Veliko pozornosti namenijo tudi vrednotenju in priznavanju neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja.

Za večino organizacij ostaja financiranje ključni izziv. Zavedajo se, da bi morale države k izobraževanju odraslih pristopati celoviteje in poleg osnovnih spretnosti zagotavljati tudi poglabljanje zavedanja o demokraciji, pomenu kritičnega mišljenja in osebnostni rasti. Ta spoznanja želijo odločneje predstaviti vsem deležnikom, predvsem odločevalcem v državah, kjer je vključenost odraslih v izobraževanje nizka. Zagovorništvo izobraževanja odraslih je pomembno tudi v državah, kjer je to področje v veliki meri prepoznano kot pomembno, vendar nezadostno financirano, zato ne doseže najranljivejših skupin. Ozaveščanje torej ostaja ključnega pomena.

Podrobnejši podatki o stanju v Sloveniji niso vključeni, navedenih priložnosti in izzivov pa se zavedamo in delujemo v smeri Poti izpopolnjevanja.

Publikacija je na voljo v Knjižnici ACS, kjer lahko prelistate tudi Poročilo o delu EAEA in brošuro o letošnjih dobitnikih nagrad Gruntvig.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content