Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

30. 10. 2017

Poročila o položaju vseživljenjskega učenja in izobraževanja

V času konference CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 so na spletni strani Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje objavili publikacije, ki prinašajo tako povzetek kot ločena poročila o položaju vseživljenjskega učenja in izobraževanja na posameznih delih sveta.

Belémski dokument z naslovom Izkoriščanje moči in potenciala učenja ter izobraževanja odraslih za uspešno prihodnost temelji na emancipacijskih, humanističnih in demokratičnih vrednotah. Pismenost odraslih opredeljuje kot prvo prioriteto, kot temelj vseživljenjskega učenja.

Poročila se nanašajo na ključna področja, določena leta 2009: regionalne politike, prednosti, načine ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, vključenost deležnikov in odnos regionalnih oblasti, vpliv vseživljenjskega učenja in izobraževanja na zdravje, delo in družbo, financiranje in podobno.

Poročilo za Evropo in Severno Ameriko (CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 – The status of adult learning and education in Europe and North America – regional report) v zaključnem poglavju podaja pomembne sklepe in predloge. Poudarja pomen realizacije programov vseživljenjskega učenja, opozarja na pomen neformalnega učenja in izobraževanja. Spodbuja povezovanje področij, tudi vladnih sektorjev, in sodelovanje med deležniki tako znotraj posamezne regije kot tudi mednarodno. Predlogi se tesno povezujejo med seboj; izpostavljeni so tudi financiranje, sodelovanje civilne družbe in aktivno državljanstvo.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content