Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 9. 2018

OECD objavil publikacijo Pogled na izobraževanje 

Letošnja publikacija Education at a Glance (EAG 2018) s podnaslovom Obljuba izobraževanja vsem je mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju. Prikazuje stanje in učinke izobraževanja odraslih v 36 državah OECD in partnerskih državah.

Podatki za Slovenijo so zelo pregledno prikazani v infografiki. Po deležu BDP, namenjenemu izobraževanju, zaostajamo tako za državami OECD kot EU. Za terciarno izobraževanje pa je v Sloveniji porabljenih veliko več javnih sredstev kot v drugih državah.

V zadnjih desetih letih se je izobrazbena stopnja mladih v Sloveniji bistveno povišala.

Dobra informacija je tudi, da ima Slovenija enega najnižjih deležev mladih (18–24 let), ki niso vključeni v izobraževanje ali delo.

Rezultati zajemajo tudi socialne izide izobraževanja in se v tem delu nanašajo (tudi) na odrasle. V sam vrh se uvrščamo tako po stališču, da je treba za varovanje okolja prevzeti osebno odgovornost, kot po svojem prizadevanju za zmanjševanje energijske porabe. Najpomembnejši podatki za Slovenijo so objavljeni v posebni publikaciji (v angleščini), kratek povzetek najpomembnejših poudarkov o Sloveniji (v slovenščini) so pripravili na MIZŠ.

Celotna publikacija z opisom kazalnikov je dostopna tudi v arhivu ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content