Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 6. 2023

Objavljen je predlog Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Na spletnem podportalu E-demokracija je bil 15. junija 2023 v rubriki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje objavljen predlog Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo tudi

  • strokovni in vodstveni delavci s področja izobraževanja odraslih: učitelj, organizator izobraževanja odraslih, svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, če izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe oziroma izobraževalne programe za odrasle, ter
  • strokovni delavec, pomočnik direktorja in direktor v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja).

Pravilnik med drugim opredeljuje postopek napredovanja, kriterije in merila, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje in dodatno strokovno delo.

V spremnem dopisu so zapisali podlage za spremembo pravilnika ter bistvene značilnosti predloga oziroma sprememb.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content