Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 6. 2021

Objavljena Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

V petek, 11. 6. 2021, je bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 94/2021 objavljena Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (v nadaljevanju ReNPJP 2021–2025).

Pripravljavci nove resolucije so želeli, da začrtani ukrepi in strokovne smernice predstavljajo aktualne jezikovne potrebe različnih skupin uporabnikov, zato so v proces nastajanja vključili predstavnike zainteresirane in strokovne javnosti.

Sprejem ReNPJP 2021–2025 je pomemben, ker zagotavlja stroki in politiki trdno podlago za premišljeno in sistematično usmerjanje jezikovne situacije v slovenski družbi. 

Središčni del ReNPJP 2021–2025, v katerem je opredeljena jezikovna politika Republike Slovenije 2021–2025 s cilji in ukrepi, sestavljajo štiri glavna poglavja nacionalnega programa: jezikovno izobraževanje, jezikovna opremljenost, zakonodajni in drugi pravno veljavni dokumenti slovenske jezikovne politike ter slovenščina kot uradni jezik Evropske unije.

Strateška naravnanost in osredotočenost na uresničevanje ključnih področij jezikovne politike v naslednjem obdobju omogočata večjo sistematičnost in usklajenost nosilcev, s tem pa tudi bolj realno uresničevanja nalog oziroma ukrepov.

Za realizacijo nalog in ciljev bo resolucija imela v petletnem obdobju na voljo skoraj 44 milijonov evrov. Potrebna finančna sredstva bodo natančno opredeljena v letnih finančnih načrtih in načrtih dela, področnih strategijah, programih in akcijskih načrtih nosilcev ter drugih sodelujočih.

Več lahko preberete v novici Ministrstva za kulturo.

Radi bi vas opozorili še na portal Jezikovna Slovenija, kjer  so pregledno in jedrnato predstavljene različne informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji. Naloga portala je povezati ustanove in posameznike, za katere so obravnavana vprašanja relevantna.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content