Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 2. 2024

Objavljen je osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na spletni strani objavilo osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 (NPVI). Pripravila ga je strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete.

Vsak posameznik ima pravico do optimalnega razvoja. Tudi naša država si zasluži in obenem nujno potrebuje posameznike, ki so uspešni in zadovoljni, tudi zato, ker so v vrtcu, šoli, na fakulteti, pozneje na delovnem mestu imeli možnost razviti svoje izobrazbene potenciale. Odgovornost odločevalcev na državni ravni je, da mladim in odraslim zagotovi najboljše mogoče vzgojno-izobraževalne pogoje, v katerih bodo lahko celostno razvijali svoje potenciale v vključujočem okolju, usvajali znanje ter krepili spretnosti za kakovostno življenje v skupnosti in prispevek k družbenemu razvoju.

Iz uvoda osnutka predloga NPVI za obdobje 2023–2033.

V dokumentu je opredeljenih 21 strateških ciljev, 51 strateških podciljev in 284 ukrepov. Razdeljeni so v 6 prednostnih področij, in sicer:

  1. Družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja
  2. Zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika
  3. Poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja
  4. Strokovni in karierni razvoj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
  5. Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
  6. Vzgojno-izobraževalni sistem.

V premislekih o vseh teh prednostnih področij izobraževanja odraslih niso izpustili, hkrati pa ga tudi ne izpostavljajo. Marca 2022 je bila namreč sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030, ki to področje posebej ureja.

Objavi osnutka bodo sledili regijski posveti s strokovno javnostjo, kjer bo prostor za razpravo in podajo pripomb na predlagane rešitve. 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content