Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. 4. 2019

Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2019/20

V petek, 5. aprila 2019, je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani MIZŠ objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20. Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki bodo objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2019/20, ter med njimi izbor tistih, ki jih bodo sofinancirali s sredstvi iz proračuna RS.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v splošne teme: predšolska vzgoja, osnovna šola, glasbeno šolstvo, izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje splošno izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, višješolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 198. seji, ki je bila 21. marca 2019, določil naslednje prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja:

  1. varno in spodbudno učno okolje,
  2. različne vloge strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
  3. prehodi med različnimi ravnmi vzgojno-izobraževalnega sistema,
  4. slovenski jezik za poučevanje priseljencev vključenih v vzgojo in izobraževanje,
  5. poučevanje, učenje in vrednotenje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
  6. posebnosti poučevanja in uporabe didaktičnih pristopov ter ocenjevanja in zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju,
  7. ranljive skupine v izobraževanju odraslih.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljeni na spletni strani MIZŠ.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content