Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

13. 6. 2018

Objavljen je javni razpis za dvig izobrazbene ravni in kompetenc odraslih

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v Uradnem listu je bil 8. junija objavljen Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022. Namene razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje, ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prijavijo se lahko odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Cilj je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni. Pričakovani kazalniki so 96 promocijskih dogodkov, 96 animacijskih dogodkov in 6.954 vključenih v učno pomoč.

Obdobje izvajanja je od dneva objave javnega razpisa do 31. 8. 2022. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.114.000,00 EUR, od tega 1.268.400,00EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 845.600,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MIZŠ.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content