Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 6. 2018

Objavljen je javni razpis Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Namen razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence za potrebe trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija. Izbran bo en konzorcij.

Prijavitelj je lahko šolski center – javni zavod, ki izvaja redno izobraževanje na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja ter je registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo vlog je 28. junij 2018 do 14. ure.

Podrobnosti o razpisu so objavljene v novici MIZŠ, besedilo razpisa in razpisna dokumentacija pa sta dosegljiva na spletni strani MIZŠ.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content