Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

26. 7. 2023

Novo Unescovo globalno poročilo o tehnologiji v izobraževanju

Danes je bilo objavljeno šesto poročilo o globalnem spremljanju izobraževanja z naslovom Technology in education: A tool on whose terms? Ob tem so pripravili še gradiva, ki razkrivajo ozadja, in več kot 200 sistematičnih in izčrpnih opisov izobraževalne zakonodaje in politik držav, povezanih s to temo poročila (Profiles Enhancing Education Reviews – PEER).

Po Incheonski deklaraciji o vzgoji in izobraževanju do leta 2030 je doseganje 4. cilja trajnostnega razvoja – Kakovostno izobraževanje – odvisno od priložnosti in izzivov, ki jih prinaša tehnologija. To se z začetkom pandemije Covid-19 še okrepilo. V 4. cilju trajnostnega razvoja se tehnologija pojavlja pri šestih od desetih ciljev. Tehnologija vpliva na izobraževanje po petih različnih kanalih, in sicer kot vložek, sredstvo za izvedbo, spretnost, orodje za načrtovanje ter zagotavljanje družbenega in kulturnega konteksta.

Pogledi na to, kakšna je vloga tehnologije, so različni. Te delitve se še povečujejo, saj se tehnologija razvija z neverjetno hitrostjo (produkti se v povprečju zamenjajo vsakih 36 mesecev).

Poročilo o globalnem spremljanju izobraževanja 2023 (GEM 2023), ki se osredotoča na tehnologijo in izobraževanje, preučuje izzive, ki jih prinaša uporaba novih tehnologij na področju izobraževanja, predstavlja možne rešitve (dostop, pravičnost in vključenost; kakovost; tehnološki napredek; upravljanje sistema), hkrati pa prepoznava, da so lahko številne predlagane rešitve tudi škodljive.

Naslovnica GEM 2023 in šest glavnih sporočil poročila.

Poročilo preučuje tri pogoje na ravni celotnega sistema, ki morajo biti izpolnjeni, da bi tehnologija v izobraževanju dosegla svoj polni potencial: dostop do tehnologije, ureditev upravljanja in priprava učiteljev.

Letošnje Unescovo globalno poročilo poziva države, naj same določijo pogoje za oblikovanje in uporabo tehnologije v izobraževanju, tako da ta nikoli ne bo nadomestila osebnega poučevanja pod vodstvom učiteljev in bo podpirala skupni cilj kakovostnega izobraževanja za vse.

Posnetek svetovnega dogodka ob predstavitvi, ki je bil v Montevideu v Urugvaju, si lahko ogledate tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content