Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

9. 9. 2021

Novo poročilo omrežja Eurydice o izobraževanju in usposabljanju odraslih v Evropi

Včeraj je omrežje Eurydice objavilo novo poročilo z naslovom Adult education and training in Europe. V poročilu, ki so ga podnaslovili z Gradnja vključujočih poti do spretnosti in kvalifikacij, so zbrane informacije o trenutnih pristopih k spodbujanju vseživljenjskega učenja. Posebno pozornost namenjajo politikam in ukrepom, ki odraslim z nizko stopnjo spretnosti in kvalifikacij omogočajo dostop do učnih možnosti in priložnosti.

Poročilo sestavlja osem sklopov. Začenjajo z vrsto količinskih kazalnikov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem odraslih (poglavje 1). V nadaljevanju poročilo preučuje nacionalne ureditve za usklajevanje politik in ukrepov za učenje odraslih (poglavje 2). 

Naslednje, 3. poglavje ponuja pregled javno subvencioniranih programov, v katerih lahko odrasli izboljšajo svoja znanja in nadgradijo kvalifikacije, po državah. Poročilo obravnava tudi vprašanje finančne podpore, pri čemer je posebno pozornost namenilo finančnim spodbudam za skupine z nizko stopnjo usposobljenosti (poglavje 4). Pristopom k doseganju prožnih učnih poti so področje je namenjeno poglavje 5. Sledi analiza ureditev priznavanja in potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja (poglavje 6). Poročilo v zadnjih dveh poglavjih obravnava, v kolikšni meri ukrepi za ozaveščanje in terensko delo (poglavje 7) ter svetovanje (poglavje 8) podpirajo razpoložljivo izobraževalno ponudbo.

Glavni vir informacij so posredovale nacionalne enote Eurydice, ki predstavljajo 42 sistemov izobraževanja in usposabljanja v 37 evropskih državah. Podatki so dopolnjeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki drugih organizacij, kot so Cedefop, Eurostat in OECD.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content