Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

20. 3. 2020

Novo delo o e-izobraževanju

V digitalni bralnici Andragoškega centra Slovenije je na voljo novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo so napisali isti avtorji kot priročnik Osnove e-izobraževanja iz leta 2010 (dr. Lea Bregar, dr. Marko Radovan in mag. Margerita Zagmajster). Tehnološki razvoj v zadnjem desetletju je tudi izobraževanju odprl nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju, ki omogočajo razvoj znanja in zmožnosti skladno z zahtevami 21. stoletja in to ne samo e-izobraževanju, pač pa tudi tradicionalnemu izobraževanju. Obravnava teh pristopov in metod zajema približno 40 % monografije.

Temeljne vsebine e-izobraževanja iz priročnika iz leta 2010 pa smo posodobili glede na nova strokovna spoznanja in nove tehnološke možnosti. Monografija je sestavljena iz sedmih vsebinsko zaokroženih delov. V njej so predstavljeni teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja, razvoj programov e-izobraževanja, pedagoška podpora in menedžment pri izvedbi e-izobraževanja ter novi pristopi in metode kot so odprto izobraževanje z odprtimi izobraževalnimi viri (OER) in množičnimi odprtimi online programi (MOOC), umetno inteligenco, učnimi analitikami, inteligentnimi tutorskimi sistemi, mobilnim učenjem, mikroučenjem, igrifikacijo, simulacijami, navidezno in nadgrajeno resničnostjo in z digitalnim pripovedovanjem.

Monografija predstavlja vsebinsko zaokrožen in aktualiziran pogled na e-izobraževanje z vidika perspektive e-izobraževanja na poti v digitalno družbo. Upamo, da bo uporabna za vse, ki jih te vsebine zanimajo.

Ko bodo razmere omogočale, načrtujemo tudi izid monografije v tiskani obliki. Vaši odzivi na monografijo so dobrodošli, posredujete jih lahko preko e-pošte na naslov: margerita.zagmajster@acs.si.

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim