Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

29. 5. 2024

Novi javnoveljavni programi finančne pismenosti za odrasle

Strokovni svet za izobraževanje odraslih je na svoji 122. seji v aprilu 2024 obravnaval in predlagal ministru v sprejem tri nove javnoveljavne programe finančnega opismenjevanja. Odredbe o sprejemu vseh treh programov so bile objavljene 17. maja letos v Uradnem listu RS, št. 42/2024.

Javnoveljavne programe finančne pismenosti za odrasle je pripravljala 17 članska interdisciplinarna skupina strokovnjakov.

Namen programov je odgovoriti na potrebe po finančnem izobraževanju različnih skupin odraslih v posameznih življenjskih obdobjih.

V predhodni analizi stanja in potreb, ki jo je pripravil ACS, smo ugotovili, da je finančna pismenost del finančne zmožnosti, ki se šteje za eno od ključnih življenjskih kompetenc. Pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika, saj je tesno povezana z zaposlitvijo, izobraževanjem, zdravjem, socialnim življenjem, osebno in družinsko varnostjo in varstvom okolja.

Citat iz Poročila o analizi stanja in potreb o finančni pismenosti odraslih v Sloveniji.

Program Pot do finančne svobode (krajše PFS) je namenjen mlajšim odraslim, starim do 35 let. Mladi odrasli so v življenjskem obdobju, ko se začenjajo ukvarjati z vprašanji osebnega financiranja. Srečujejo se z novimi finančnimi odločitvami. Čeprav so večinoma vešči digitalnih tehnologij in za finančne transakcije uporabljajo sodobne platforme, to še ne pomeni, da imajo dobro razumevanje finančnih tveganj v digitalnem prostoru.

Program Seniorji v akciji s podnaslovom Povečajmo svojo finančno pismenost (krajše SVA) je namenjen starejšim odraslim nad 55 let. To je življenjsko obdobje, ko se odrasli pripravljajo na upokojitev, ali so že upokojeni. Seniorji se v tem obdobju življenja srečujejo z novimi izzivi in odločitvami, kot so: prehod v upokojitev, upravljanje s pokojninskim premoženjem, skrb za zdravje in s tem povezanimi stroški, razmišljanje o prenosu premoženja na naslednje generacije ter ohranjanje kakovosti življenja v poznejših letih.

Fotografija kovancev, zloženih v različno visoke kupe, ki zagotavljajo finančno stabilnost v določenem življenjskem obdobju, in naslovnice treh izobraževalnih programov za finančno pismenost odraslih.

Program Obvladujem svoje finance (krajše OSFI) je namenjen vsem odraslim. Na splošno imajo odrasli prenizko stopnjo finančne pismenosti. Pomanjkanje te lahko vodi v finančno ranljivost. Denar oziroma finance imajo globok in vseobsegajoč vpliv na različna področja našega življenja. Morda celo bolj, kot smo si pripravljeni priznati. Od posameznikov zahteva dobro razumevanje financ in razvite finančne kulture, tudi ustrezno usposobljenost za uporabo finančnega znanja v vsakdanjem življenju. Terja nenehno učenje in pridobivanje novih finančnih znanj. Nezadostna finančna pismenost nima samo negativnih posledic na dotičnega posameznika in njegovo družino, temveč na celotno družbo.

Programi so objavljeni v Digitalni bralnici in Programoteki na spletni strani ACS.

Programi so bili razviti v projektu Finančna pismenost za odrasle 2022–2024, ki ga izvaja ACS s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost in ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content