Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 3. 2020

Nova spletna stran Kakovost izobraževanja odraslih

Spletne strani dejavnosti Kakovost izobraževanja odraslih, ki jo razvijamo na ACS, smo prenovili. O tem se lahko prepričate tudi sami z virtualnim obiskom na že znanem naslovu: https://kakovost.acs.si. Obstoječe vsebine smo preoblikovali ter jih razvrstili v drugačno osnovno strukturo, kot smo bili vajeni do sedaj. Nekaj projektov v zvezi s kakovostjo, ki se trenutno izvajajo, pa smo na novo predstavili. Področje Kakovost izobraževanja odraslih smo razdelili na naslednje temeljne vsebinske sklope:

  1. Dejavnost razvoja kakovosti,
  2. Projekti in naloge,
  3. Mozaik kakovosti,
  4. Aktualni dogodki ter
  5. Publikacije, pregledi, informacije.

Spletne strani smo zasnovali tako, da uporabniki najdete ključne informacije o dejavnosti razvoja kakovosti ter posameznih projektih in nalogah, ki tečejo na ACS, kot so: Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, Zeleni znak kakovosti, Strokovna podpora organizacijam in posameznikom, projekti ESS: Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022 ter Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022. Ohranili smo predstavitev nekaterih projektov, ki so se zaključili, a so pomembno prispevali k razvoju področja kakovosti: POKI, Priznanja ACS za razvoj kakovosti in Ekspertna zunanja evalvacija.

Poskrbeli smo tudi za bolj poglobljeno prebiranje gradiva o kakovosti, saj smo objavili vse publikacije in strokovne prispevke, ki nastajajo na ACS, ter posodobili spletni slovar pojmov o kakovosti. V sklopu Publikacije, pregledi, informacije kot skrbniki posameznih nalog objavljamo tudi tri ažurne preglede, in sicer predstavljamo delujoče svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih, organizacije, ki uporabljajo Zeleni znak kakovosti, ter seznam naših ekspertnih zunanjih evalvatorjev.

Tako organizacije kot posamezniki, ki vzpostavljate notranji sistem kakovosti ali pa ga sproti nadgrajujete z novostmi, boste našli uporabne informacije, gradiva in pripomočke na spletnem portalu Mozaik kakovosti ter na predstavitvi aktualnih dogodkov v zvezi s kakovostjo.

Vsega ni mogoče opisati z besedami, zato vas sodelavci s področja razvoja kakovosti še enkrat toplo vabimo, da pobrskate po novih spletnih straneh (https://kakovost.acs.si) ter poiščete gradiva in informacije, ki jih potrebujete. Dobrodošli pa so tudi vaši odzivi glede uporabnosti in preglednosti novih spletnih strani.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content