Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 1. 2020

Nova objava poročila spodbuja primerjavo razvoja izobraževanja odraslih v Evropi

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je lani že šesto leto zapored med svojimi članicami (30 držav) izvedlo anketo za pripravo poročila o pogledu civilne družbe na izobraževanje odraslih v Evropi. V prvih dneh lanskega decembra so na spletnih straneh predstavili poročilo z naslovom Adult Education in Europe 2019 – A Civil Society View.

Vsakoletna objava spodbuja primerjavo razvoja izobraževanja odraslih v državah članicah združenja, hkrati pa deluje kot uporabno orodje za vplivanje na politiko tako na nacionalni kot evropski ravni.

Poročila po državah ponujajo strokovnjakom na področju izobraževanja odraslih po vsej Evropi priložnost, da izrazijo svoje videnje, prenesejo poglede učečih se ter pogledajo v prihodnost: oblikujejo priporočila, napovedujejo prihodnje izzive in izrazijo svoje načrte za prihodnje leto.

Letošnje poročilo je pokazalo, da se številni predstavniki civilne družbe v Evropi soočajo s tem, kako v izobraževanje pritegniti tiste, ki so manj izobraženi. Preseganje stigme z vseživljenjskim učenjem je namreč zapleten in dolgotrajen proces.

Razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji v letu 2019 je opisan na straneh 52 in 53.

Poročilo, objavljeno leta 2019, je zadnje v tiskani/pdf različici. V prihodnje bodo poročila na voljo v digitalni obliki, kar bo zagotavljalo lažji dostop in primerjavo podatkov.

Poročila iz prejšnjih let lahko poiščete tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content