Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 12. 2021

Nova izdaja poročila Adult education in Europe

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je pred dnevi objavilo poročila o pogledu civilne družbe na izobraževanje in učenje odraslih v Evropi 2021. Letos so člane združenja povprašali o trajnosti, financiranju in vplivu covid-19 na sektor izobraževanja in učenja odraslih.

V letu 2021 so članice EAEA poročale o posodobljenih strategijah izobraževanja in učenja odraslih, ki so bile pripravljene ali sprejete. V nekaterih državah so se začele izvajati nove strategije o trajnosti, ki spodbujajo medsektorsko sodelovanje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDG). V številnih državah pa izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in vključevanje sektorja izobraževanja in učenja odraslih ostajata razdrobljena.

Pandemija covid-19 je še naprej vplivala na ponudbo izobraževanja odraslih. Prehod na pretežno spletno učenje je sicer spodbudil vključevanje novih učečih se, vendar je hkrati predstavljal pomembno oviro za najranljivejše odrasle. Da bi spodbudile udeležbo v programih, je več organizacij izobraževanja odraslih v Evropi v letu 2021 več pozornosti namenilo področju ozaveščanja, na primer s krepitvijo sodelovanja z lokalnimi službami.

Poročila držav za leto 2021 jasno kažejo, da sektor izobraževanja in učenja odraslih v Evropi uporablja različna orodja financiranja, ki med drugim vključujejo projektno financiranje, programsko financiranje, pristojbine in strukturna sredstva. Nekateri člani so poročali, da je politični odziv na pandemijo covid-19 omogočil več sredstev, drugi obžalujejo, da so strategije za oživitev gospodarstva usmerjene predvsem na trg dela, pri čemer so izobraževanje odraslih spregledali.

Poročila držav za leto 2021 temeljijo na odzivih 37 članic iz 25 držav in prikazujejo raznolikost izkušenj v evropskem sektorju izobraževanja odraslih. Preučujete jih lahko s pomočjo tematskih oznak in grafov, ki primerjajo kvalitativne podatke.

​Vabimo vas torej, da obiščete spletno mesto https://countryreport.eaea.org/, kjer boste našli tudi poročilo za Slovenijo.

Poročila iz prejšnjih let lahko poiščete tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content