Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 7. 2023

Nova izdaja Evropskih smernic za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja

Evropska unija podpira ukrepe za zagotavljanje prepoznavnosti in vrednotenja znanj in spretnosti, pridobljenih z neformalnim ali priložnostnim učenjem. Vrednotenje znanj in spretnosti ljudem omogoča, da za svojo poklicno pot in pri nadaljnjem učenju izkoristijo vsa svoja znanja in spretnosti.

Evropske politike, med njimi: program znanj in spretnosti za Evropo, evropski izobraževalni prostor, okrepljeno jamstvo za mlade in uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic, vključujejo potrjevanje kot spodbujevalec vseživljenjskega učenja.

Izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslega prebivalstva sta prednostni nalogi EU. To je poudarjeno tudi v evropskem letu spretnosti in cilju, da se do leta 2030 vsako leto uči vsaj 60 % odraslih. Glede na to morajo strategije za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo vse bolj upoštevati vse predhodno učenje, ne glede na to, kdaj in kje je bilo znanje pridobljeno.

Evropske smernice za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja si prizadevajo za usklajeno potrjevanje po vsej Evropi in zadevajo ustanove in zainteresirane strani, ki sodelujejo pri postopkih potrjevanja.

Naslovnica in citat iz Evropskih smernic za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

Tretja izdaja smernic (European guidelines for validating non-formal and informal learning), ki je izšla konec maja, nadgrajuje prejšnji izdaji iz leta 2009 in 2015. Zajema tudi vrednotenje priporočil in nadaljnje ukrepe.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content