Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 4. 2022

Nov projekt o podnebnih ciljih v vzgoji in izobraževanju

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju​ se je dolgo medil. Z njim nadgrajujemo sporočila lanskega Letnega posveta o izobraževanju odraslih, kjer smo po nagovoru ministrice prisluhnili predavanjema Kako (pre)živeti na planetu, ki ne raste (prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj) in Narava – izziv izobraževanju odraslih: kako se nanj odzivamo? (dr. Nevenka Bogataj).

S projektom nadgrajujemo tudi našo Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) in uresničujemo medsektorsko sodelovanje. Ključni namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na spremenjena vodni in temperaturni režim, zapolniti vrzeli v poznavanju mehanizmov delovanja socio-ekoloških sistemov in čim manj negativnih posledic naših odločitev na druge in nosilno sposobnost okolja. Ne gre le za prilagajanje posameznikovega življenjskega stila okolju, o čemer nas obilno opominjajo mediji in plakati, temveč v veliki meri za delovanje institucij. Zato bomo v njihove programe in delovanje vgradili nove informacije, znanja in orodja, razviti bodo tudi novi didaktični pristopi in učna gradiva.

Temeljni cilj projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in spremembe narave, ki je okvir našega vsakdana pa tudi skorajda preveč samoumeven prostor preteklih in prihodnjih generacij.

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor. Njegovo izhodišče za izobraževanje odraslih so vsebine spletne strani Znamenja trajnosti in istoimenskega učnega gradiva.

Vabljeni k ogledu, branju, tudi k odzivu nanje. Veseli bomo na primer vašega zgleda dobre prakse, da bi to učno gradivo posodobili.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content