Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 12. 2018

Nov priročnik za vključevanje socialno izključenih in izobraževalno prikrajšanih odraslih v izobraževanje

V projektu Vključevanje terenskega dela, opolnomočenje in različnost  (Implementing Outreach, Empowerment and Diversity – implOED) je nastal priročnik z naslovom Influence, involve and train – manual for practitioners, providers and policy-makers.

Publikacija, ki je namenjena predavateljem, ponudnikom in odločevalcem politik, predstavlja prakso vključevanja s poudarkom na ozaveščanju, krepitvi moči in raznolikosti, prikazuje, da so ti modeli prilagojeni izobraževanju odraslih, vzpostavlja dialog med oblikovalci politik in strokovnjaki ter obvešča in podpira sodelovanje med vsemi deležniki na tem področju.

Priročnik je objavljen na spletni strani projekta implOED, kjer so med drugim objavljene tudi zanimive študije primera iz sodelujočih držav (ImplOED Case studies).

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content