Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. 6. 2018

Nov mejnik v projektu LSE – objavljen kurikul za pripravo programov

V projektu Življenjske spretnosti v Evropi (Life skills for Europe – LSE) je bil dosežen nov mejnik. V sodelovanju z vodilnim partnerjem te aktivnosti Learning and Work Institute iz Združenega Kraljestva je bil pripravljen okvirni kurikul za življenjske spretnosti (LSE Learning Framework), ki je objavljen na spletni strani EAEA.  Kurikul temelji na Poročilu o pristopih k življenjskim spretnostim v Evropi (Report on the Life skills Approach in Europe). Vodilni partner te aktivnosti je bil ACS.

Kurikul je bil pripravljen z namenom, da se omogoči boljše razumevanje koncepta življenjskih spretnost v Evropi. Kurikul opredeljuje 8 področij temeljnih zmožnosti, ki so potrebne za aktivno udeležbo na trgu dela in kakovostno življenje. Vsaka temeljna zmožnost je opredeljena s pomočjo dveh vidikov, ravni težavnosti spretnosti oziroma zmožnosti in stopnje seznanjenosti z okoliščinami, v katerih se zmožnost razvija.  Tako opredeljene zmožnosti omogočajo izobraževalcem odraslih lažje prilagajanje učenja potrebam  odraslega in tudi spremljanje njegovega napredka. Odrasli udeleženec tako lahko napreduje od osnovne ravni, prek postopno naraščajoče težavnosti do napredne ravni, ob tem pa razvija zmožnosti za različne namene in v različnih okoliščinah. Tako se spodbuja razvoj zmožnosti v odnosu do drugih, družine, prijateljev in lokalne skupnosti, s čimer se spodbuja posameznikovo opolnomočenje in aktivno državljanstvo.

Za izobraževalce odraslih, ki se ukvarjajo z razvojem programov za ranljive skupine odraslih v Sloveniji bo najbrž zelo zanimiv in uporaben koncept kurikula in področja, ki jih opredeljuje. Kurikul se lahko uporablja kot celota kot tudi posamezni deli oziroma področja zmožnosti.

Besedilo kurikula je za zdaj na voljo v angleškem jeziku, postopoma, pa bo prevedeno v vse jezike partnerjev projekta.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content