Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 1. 2021

Nizozemski delegaciji bomo predstavili uspešen slovenski okvir kakovosti izobraževanja odraslih

ACS se je odzval povabilu OECD in bo 11. februarja 2021 organiziral virtualni študijski obisk delegacije z Nizozemske na temo kakovosti izobraževanja odraslih. Delegacijo sestavljajo predstavniki nizozemskega ministrstva in drugi deležniki iz sektorja izobraževanja odraslih ter nekaj analitikov EU in OECD.

Namen obiska je spoznati uspešen okvir kakovosti, ki ga razvijamo v Sloveniji. Naši gostje želijo z obiskom pridobiti podrobnejše informacije o slovenskem sistemu kakovosti izobraževanja odraslih ter praktično predstavo o izzivih, ki jih prinaša uvedba sistema spremljanja in razvijanja kakovosti na nacionalni in izvajalski ravni.

Neformalno srečanje, ki bo praktično naravnano, bo trajalo dve uri in pol. Predstavili jim bomo ACS, naše temeljne dejavnosti, še posebej pa razvoj področja kakovost izobraževanja odraslih ter sistem kakovosti izobraževanja odraslih v Sloveniji. Vključili bomo predstavitev naših notranjih (samoevalvacija, svetovalci za kakovost, usposabljanje in svetovanje za delo na področju kakovosti, IKT podpora) ter zunanjih pristopov k razvijanju kakovosti (zeleni znak kakovosti, ekspertna zunanja evalvacija, kolegialna presoja). Na željo gostov smo k sodelovanju povabili tudi predstavnico izvajalske organizacije, ki z ACS sodeluje na področju kakovosti. Predstavila bo izkušnje iz prakse, izzive, s katerimi se je organizacija srečala ob uvajanju sistema kakovosti, ter kako poteka njihovo delo na področju kakovosti.

Na obisku bodo iz Slovenije sodelovali: direktor ACS mag. Andrej Sotošek, vodja središča za kakovost in izobraževanje dr. Tanja Možina in Jasmina Orešnik Cunja, vsi ACS, ter kot predstavnica izvajalske organizacije Alida Zagorc Šuligoj iz Javnega zavoda Cene Štupar.

Obisk predstavlja manjšo aktivnost v okviru širšega projekta OECD za izboljšanje kakovosti programov izobraževanja odraslih na Nizozemskem, ki ga OECD izvaja v sodelovanju s službo EU za podporo strukturnim reformam. Skupaj z nizozemskim ministrstvom za izobraževanje razvijajo predlog za sistem zagotavljanja kakovosti neformalnega izobraževanja odraslih na Nizozemskem. V prvi fazi projekta so pregledali obstoječe prakse razvijanja kakovosti za izobraževanje odraslih v državah članicah EU in organizirali več delavnic, na katerih so bile najboljše evropske prakse predstavljene številnim nizozemskim akterjem v sektorju izobraževanja odraslih. Slovenski pristop k samoevalvaciji POKI smo predstavili oktobra 2019 v Utrechtu.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content