Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 4. 2021

Ne zamudite – razpis ASI je objavljen

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Sklad) je 16. aprila 2021 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem podjetja lahko pridobijo sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Z razpisom želijo spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Vključeni starejši zaposleni morajo izpolnjevati starostni pogoj, da so na dan objave razpisa stari 50 let ali več.

Podjetja vseh velikosti in panog bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila do 2.000 EUR,
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc. Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR.

Vlogo bo možno oddati od 19. aprila 2021 od 8. ure dalje do 23. aprila 2021 do vključno 16. ure, in sicer na dva načina:

Sklad bo izvedel še eno informativno delavnico, ki bo enaka že izvedenima. Predstavljena bo vsebina javnega razpisa, način oddaje vloge ter dana možnost za morebitna dodatna vprašanja. Potekala bo 21. april 2021 ob 9.30 uri prek aplikacije Zoom. Prijavite se lahko tukaj.

Za podporo starejšim zaposlenim je na voljo 4,7 milijona evrov, zato ne odlašajte s prijavo.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content