Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 2. 2022

Ne spreglejte razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022.

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Javni razpis zajema:

  • izvedbo splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira ACS,
  • programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
  • izvedbo dejavnosti Parada učenja – dan učečih se skupnosti, celodnevnega dogodka na javnem mestu,
  • koordinacijo podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2022 in
  • nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih, kot sto: organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj, mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih, strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, izdaja znanstvene oziroma strokovne monografije ter novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.

Rok za prejem ponudb je 25. februar 2022 do 12. ure (za pošiljke, oddane v vložišče) oziroma do 23.59 ure (za priporočene poštne pošiljke). 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/2022, besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija pa sta na voljo na spletni strani Ministrstva.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto (T: 01 4005 386) vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content