Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 12. 2018

Najnovejša številka revije AED se posveča vlogi in vplivu izobraževanja odraslih

Inštitut za mednarodno sodelovanje nemškega združenja za izobraževanje odraslih (DVV International) je izdal 85. številko svojega glasila Adult Education and Development (AED) s podnaslovom Vloga in vpliv izobraževanja odraslih.

Prispevki v reviji so razporejeni v tri rubrike, prinašajo pa različna spoznanja, rezultate in ugotovitve. Kot je navedeno že v naslovu revije, gre za povezovanje učenja in trajnostnega razvoja. Precej zanimiv je naslov prvega prispevka: Izobraževanje odraslih kot nevidni prijatelj trajnostnega razvoja. Na eni strani izpostavlja težave sodobnega okolja: staranje prebivalstva, klimatske spremembe, nove tehnologije, avtomatizacijo, selitev proizvodnje in premeščanje, ki kličejo k spoznanjem, akciji in spremembi politik. Vse te spremenjene okoliščine zahtevajo stalno vključevanje izobraževanja in učenja odraslih, to pa nima postavljenih standardiziranih poti za določanje, merjenje in spremljanje izidov.

Tiskana izdaja revije je na voljo v Knjižnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content